Ile Ile kvepalai iš prancūzijos

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Jūs mums pateikiate, arba kuriuos mes surenkame ir apdorojame Jums naudojantis www.ileile.lt paskyra ir užsisakant prekes mūsų interneto parduotuvėje.

ile ile gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate, ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta privatumo politikoje. Privatumo politikoje taip pat paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
1. Interneto parduotuvė ir prekių pristatymas
Jums įsigyjant prekes mūsų interneto parduotuvėje www.ileile.lt, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (kurjeriui aktuali informacija), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Nepateikus šių duomenų, negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.
2. Užklausos elektroniniu paštu
Kai Jūs pateikiate mums užklausą elektroniniu paštu ileile@ileile.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.
3. Duomenų saugojimo terminas
Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau nei reikalinga privatumo politikoje nurodytais tikslais.
Jūsų užsakymų duomenis mūsų interneto parduotuvėje saugome 10 metų.
Užklausų elektroniniu paštu duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.
Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo interneto parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.
4. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
Jūsų duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti interneto svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, bet tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
5. Duomenų apsauga
Duomenims tvarkyti taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
Imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
6. Jūsų sutikimai ir teisės
Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis elektroniniu paštu ileile@ileile.lt, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 271 28 04, 279 14 45, el. paštas ada@ada.lt).
Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
Duomenis atnaujinti bei patikslinti galite bet kada ir savo paskyroje.
7. Galiojimas ir pakeitimai
Privatumo politika galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Jei privatumo politika bus pakeista, bus paskelbta www.ileile.lt

Registruotis pranešimui Informuosime, kai turėsime prekę.